Under Terræn

Hvad ligger under overfladen?

Virksomheden har i mange år været en betroet samarbejdspartner for flere af de største forsikringsselskaber med hensyn til vurdering af skader og bosættelser, reparationer og problemer, der opstår ved ejerskifte.

Grundskade på grundniveau og derunder;

  • Design og forberedelse af formningsopgaver, beregninger, støbeplaner, skitser osv.
  • Vand- og fugtindtrængning over og under jorden.
  • Dræningsløsninger som overfladevandopsamling, blokering af "døde" forbindelser (rotteheste), No-Dig-løsninger, CCTV, samlede dræningsløsninger eller kort sagt:
  • Alt, hvad du kan tænke på, hvad der foregår under overfladen.

Vi har opnået en ikke ubetydelig speciel erfaring indenfor;

Regler og forskrifter, alle slags tests såsom trykprøvning af afløb, vandledninger, varmesystemer og meget mere, udarbejdelse og udarbejdelse af beskrivelser og rapporter, udarbejdelse af bud og forskellige beskrivelser, identifikation af egnede entreprenører, enhver form for tilsyn, ledelse , omfattende rådgivning, kontrol osv.

Dewatering

If the house is placed lower than the surrounding terrain - for example, patio, lawn or driveway - surface water will find its way towards the house. Surface water that is not directed away from the housing, may cause the foundation and facades to become soaked, or even worse it will find a way directly into the house.
 
Older houses from before the concrete time are particularly vulnerable. Their foundation and basement walls are typically made of hard-burnt bricks, where the risk of moisture penetration is greater than the foundations in concrete.

Det vil gå helt galt med enorme skader på huset og mulige sundhedsmæssige problemer, hvis huset har ventilationsgitter i terrænhøjden. Dette tillader, at regnvand løber direkte ind i gulvrummet.

Fugt og vand på fundament, facader og kældre kan forårsage skimmel på væggene, svamp i vægbeklædninger og i gulve, hvilket igen med en høj risiko for sundhedsmæssige problemer.

Du vil ofte opdage, at du har de ovenfor beskrevne problemer, hvis gipsen eller maleriet begynder at bunke. Hvis det sker, skal der straks træffes.

Hvis din sokkel eller fundament allerede er angrebet af vand, fugtig eller fugtig, er der en stor risiko for revner, når frosten kaster ind, og det igen vil føre til alvorlige skader på ikke kun dit hus, men igen kan føre til alvorlige sundhedsrisici.

Står grundvandet højt på grunden?

Hvis fugtproblemerne skyldes, at grundvandet står højt på grunden, hjælper det ikke at etablere korrekt fald eller fliser langs facaden. Her må der andre og væsentligt dyrere tiltag til for at løse problemerne. Det kan fx være at etablere omfangsdræn rundt om huset eller dræn under huset.

Du kan tjekke, om grundvandet står højt på din grund ved at grave et 1,5 meter dybt hul ved husets facade. Hvis der står vand i hullet, er det tegn på, at grundvandet står højt.

Hvilke huse kræver særlig opmærksomhed?

Ligegyldigt hvilket hus du bor i, er det vigtigt at sørge for, at faldet på terrænet er korrekt. Men i nogle huse er det særlig vigtigt at være opmærksom på fugtproblemer.

Det gælder:

Huse med kælder, da kælderydervæggene er meget udsatte for fugt fra jorden. I ældre huse fra før 1940 er kælderydervæggene ofte meget fugtfølsomme. Særligt hvis kældervæggene er murede, så vil fugten have sværere ved at komme væk, da mursten suger fugt til sig.

Huse med stråtag er sårbare. De har ingen tagrende, så vandet fra taget løber direkte ned i jorden ud for facaden. Har du flisebelægning rundt om huset med stråtaget, så vil dråberne hoppe tilbage og op fugte både sokkel og ydervæg.

Ældre huse med fundament af tegl er meget fugtfølsomme, og det gælder også for de første huse, der blev bygget med fundament af beton. Først fra midten af 1900 blev betonen bedre.

Desuden har ældre bondehuse som regel et gammelt og skrøbeligt fundament. Det betyder, at disse huse er ekstra fugtfølsomme. Løsningen for gamle landhuse er ofte at lægge en bred række strand- eller sylsten langs soklen.

Hvis fugtproblemerne er omfattende, og det er svært at finde ud af, hvad årsagen er, er det en god idé at få hjælp af en byggeteknisk rådgiver til at hjælpe med at udrede problemerne og komme med forslag til løsninger.

Sætningsskade

En sætningsskade opstår, fordi jorden under huset er ustabil så den skrider eller falder sammen, så fundamentet rykker sig, og soklen efterfølgende revner.

Se særlig godt efter ved havestuer og tilbygninger.

Når bygninger ikke er opført på samme tid, kan de være bygget på forskellige fundamenter, og bygningerne kan sætte sig forskelligt. Derfor ses der ofte revner og sprækker i soklen der, hvor de to bygninger er bygget sammen.

Samme typer skader ses også ved lyskasser, udendørs trapper osv. Ofte er der revner mellem trapper og soklen. Vand kan meget let komme ind gennem disse revner.

Vandet, der kommer ind gennem disse revner, spreder sig derefter gennem fundamentet og ender som vandskade eller fugtigt igen, hvilket fører til fugt og svampeskader. Det er derfor ekstremt vigtigt, at hvis du ser revner i din trappe, der fører til en kælder eller revner i dit fundament, skal du tage handling, inden skaden løber tør for kontrol.

Alt udfaldsarbejde kræver særlig viden og bør KUN udføres af specialuddannet personale. Der skal foretages beregninger, skitser til støbning osv.

Udviklingsarbejde er IKKE et gør-det-selv-projekt, og meget ofte vil forsikringen dække en masse af arbejdet, og derfor er det endnu vigtigere, at du kontakter Scanbau Ltd. for vejledning, vi har flere års erfaring med at håndtere forsikringsselskaber og kan gøre sikker på, at du får den rigtige service, der hjælper dig med de problemer, du står overfor.

Fugt i boligen.

Hvis du har problemer med fugt i din bolig, kan det skyldes mange ting.

Det kan fx utætheder i taget, utætte tagrender eller brønde, som trænger til vedligeholdelse eller udskiftning. Eller måske trænger der fugt ind i kældervægge, op igennem kældergulve og fundamenter eller op igennem soklen.

Indvendigt i bygningen opstår skaderne ofte som følge af utætte rør eller bygningsdele, som ikke er udført fugtmæssigt korrekt.

En meget stor del af fugtproblemerne opstår dog i forbindelse med den daglige adfærd, hvor årsagen er alt for lidt eller for dårlig udluftning af boligen.